Glaucoom

Wat is glaucoom?
Glaucoom is een oogziekte waarbij de schade aan de zenuwvezels in de oogzenuw ontstaat.
Schade aan de oogzenuw leidt tot een vermindering van het gezichtsveld en kan uiteindelijk tot kokerzien of zelfs blindheid leiden.
De schade aan de oogzenuw is onherstelbaar. Hierdoor is het belangrijk om glaucoom vroegtijdig op te sporen.
 
Glaucoom kenmerken:

 
De grootste risicofactor van glaucoom is een verhoogde oogdruk.
Vaak is dit ook een van de eerste symptomen die wordt ontdekt bij iemand met glaucoom.
Dit wil echter niet zeggen dat iedereen met een verhoogde oogdruk glaucoom heeft of krijgt.
De diagnose glaucoom wordt pas gegeven als alle 3 de kenmerken zichtbaar zijn.
 

De belangrijkste risicofactoren zijn:
 Wat kunnen wij voor u betekenen?
Glaucoom is een sluipende ziekte waarbij een vroegtijdige opsporing en eventuele behandeling noodzakelijk is.
Indien iemand bij u in de familie glaucoom heeft is het raadzaam om u vanaf uw 40e levensjaar ieder jaar te laten controleren.                           
Ook controleren wij bij iedere oogmeting uw oogdruk. 
Mochten er afwijkende resultaten gezien worden tijdens het onderzoek dan zullen wij u doorverwijzen naar een oogarts.


Kosten: 
Optometrisch onderzoek met OCT: € 75.00
Gezichtsveld onderzoek: €25.00